Contact Us

Name

Email *

Message *

Sunday, 17 August 2014

Sámópákarmá Mahásankalpam


AUM SUKLAAM BARADHARAM VISHNUM SASHI VARNAM CHATHURBHUJAM PRASANNA VADHANAM DHYAAYETH SARVA VIGHNA UPASHAANTHAYE - OM BHUUHU, OM BHUVAHA, OM GUM SUVAHA, OM MAHAHA, OM JANAHA, OM THAPAHA, OOGUM SATHYAM OM THATSAVITHURVARENYAM BHARGO DEVASYA DEEMAHI DHEEYO-YONA PRACHOTHAYAATH - OM AAPO JYOTHEERASO AMRUTHAM BRAHMA BHURBUVASSUVAROM.

MAMOPAARTHA SAMASTHA DHURITHA KSHAYADHWARA SRI PARAMESWARA PREETHYARTHAM – THADEVA LAGNAM SUDHINAM THADAIVAA, THAARAABALAM CHANDRABALAM THADAIVAA, VIDHYAABALAM DAIVABALAM THADAIVAA, SRI LAKSHIPATHETHU ANGRIYUGAM SMARAAMI – OM APAVITHRAHAA PAVITHROVAA SARVAA VASTHAAM GATHOPIVAA - YASMARETH PUNDAREEKAAKSHAM - SABAHYAA ABHYANTHARAHAA SHUCHIHI

MAANASAM VAACHIKAM PAAPAM - KARMANAAM SAMUPAARJITHAM - SRI RAMA SMARANENAIVA VYAPOHATHI NA-SAMSHAYAHAA – SRI RAMA, RAMA RAMA THITHIR VISHNUHU - THATHAA VAARAHAA NAKSHATRAM VISHNUREVACHAA YOGASCHA KARANAM CHAIVAA SARVAM VISHNU MAYAM JAGATH_. SRI GOVINDAA, GOVINDA GOVINDAA – ADHYA SRI BAGAVATHAHAA MAHAAPURUSHASYA AADI VISHNOHO AADI NAARAYANASYA ACHINTHYAYAA APARIMITHAYAA SAKTHYAA ABRIYAMAANASYAA MAHAA JALOWGASYAA MADHYE PARIBRAMATHAAM ANEKA KOTI BRAHMAANDDAANAAM MADHYE YEKATHAME PRITHIVI APTHEJAHAA VAAYUHU AAKAASHA AHANGAARA MAHAD AVYAKTA AATMAKAIHI AAVARANAIHI AAVRUTHE ASMIN_ MAHATHI BRAHMAANDA KARANDA MANDALE AADHAARA SHAKTHI KOORMA VARAAHA NANDATHI ASHTA DIGGAJOPARI PRATHISHTITHAANAAM

ATALA-VITALA-SUTHALA- RASAATTHALA THALAATHALA - MAHAATHALA- PAATHAALA AKHYAANAAM SAPTHA LOKAANAAM OORDHWA BHAAGE BHUVARLOKE SUVARLOKA MAHOLOKA JANOLOKA TAPOLOKA SATYA LOKA AAKHYA LOKA SHATKASYA ADHOBHAAGE

MAHAA NAALAAYAMAANA PHANIRAAJA SESHASYA SAHASRA PHANAAMANI MANDALA MANDITHE, DIGDHANTHI SHUNDAA DHANDA UTTAMBITHE LOKAA LOKAA CHALENA VALAYITHE, LAVANA IKSHU SURA SARA SARPI DADHI KSHEERA SUDHODAKA AARNAVAIHI PARIVRUTHE JAMBU PLAKSHA PUSA KROWNCHA SAAKA SAALMALEE PUSHKARAAKHYA SAPTA DWEEPAANAAM MADHYE JAMBOO DWEEPE BHAARATA KIMPURUSHA HAREELAAVRUTA BHADRAASHWA KETUMAALA HIRANYAKA RAMANAKA KURU VARSHA AAKHYA NAVA VARSHAANAAM MADHYE BHAARATA VARSHE INDRA DEEPAKASERU TAAMBRA GABHASTI PUNNAAGA GANDHARVA SOWMYA VARUNA BHARATA KHANDAANAAM MADHYE BHARATA KHANDE PANCHAASATH KOTI YOJANA VISTEERNA BHUMANDALE KARMABHUMOU DANDAKAARANYE SAMA BHUMOU ARDHA REKHAYAA: DAKSHINA DIG BHAAGE SRI SAILASYA AAGNEYA DIG BHAAGE RAAMASETO: UTTARA DIGBHAAGE GANGA YAMUNA SARASWATI BEEMARATI GOWTAMI NARMADAA GANTAKI KRISHNAVENI TUNGABADRA CHANDRABHAAGA MALAAPA: KAAVERI KAPILA TAAMPRAVARNI VEGAVATI PINAAKINEE KSHEERA NADI AADI ANEKA MAHAANADEE VIRAAJITE VAARANAASI CHITAMBARA SRI SAILA AHOBILA VENKATAACHALA RAAMASETU JAMBUKESWARA KUMBHAKONA HAALAASYA GOKARNA ANANTASAYANA GAYAA PRAYAAGAADI ANEKA PUNYA KSHETRA PARIVRUTE KAAVERI TEERE SAKALA JAGATU SRUSHTU: PARAARDHA DWYA JEEVINA: BRAHMANA: PRATHAME PARAARDHE PANCHAASATH ABDAATMIKE ATEETE DWETEEYE PARAARDHE PANCHASSATH ABDAADOU PRATAME VARSHE PRATAME MAASE PRATAME PAKSHE PRATAME DIWASE AHANI DWEETEEYE YAAME TRUTEEYE MUHOORTE PAARTIVA KOORMA PRALAYA ANANTA SWETAVARAAHA BRAAHMA SAAVITRI AAKHYE SAPTA KALPAANAAM MADHYE SWETA VARAAHA KALPE SWAAYAMBHUVA SWAAROCHISHA UTTAMA TAAMASA RAIVATA CHAAKSHU SHAAKHYESHU SHASTSU MANUSHU ATEETESHU SAPTAME VAIVASWATA MANVANTARE ASHTAAVIGUMSATI TAMEY KALI YUGE PRATAME PAADE YUDHISHTIRA VIKRAMA SAALIVAAHANA VIJAYA ABHINANDANA NAGAARJUNA KALI BHUMA AAKHYA SAKA PURUSHA MADHYE PARI GANITA SAALIVAAHANA SAKEY BHOWDHAAVATAARE BRAAMHA DAIVA PITRVYA PRAAJAAPATYA BAARUSHAPATYA SOWRA CHAANDRA SRAVISHTA NAKSHATRA AAKHYA NAVAMAANA MADHYA PARIGANITENAA SOWRA CHAANDRA MAANA DWAYENA PRAVARTAMAANE PRABHAVAADEENAAM SHASHTIYAHA SAMVATSARAANAM MADHYE KARA NAAMA SAMVATSARE, DAKSHINAYANE, VARSHA RITHOW, SIMHA MAASE, SHUKLA PAKSHE, THRUTEEYAAM SUBHATHITHOW – VAASARAHA SOUMYA VASARA YUKTHAAYAAM, HASTHA NAKSHATRA YUKTHAYAAM - SUBAYOGA,SUBAKARANA SHUBA MUHURTE EVAM GUNA VISESHANA VISISHTAAYAAM, ASYAAM THRUTEEYAAM SUBHATHITHOW MAMO PAAKTHA SAMASTHA DURITA KSHYA DHWAARA SARVA PAPA HARANA NIPUNA SREE PAREMESHWARA PREETHYARTHAM

ANAADHI AVIDYA VAASANAYA PRAVARTHAMAANE ASMIN MAHATHI SAMSAARA CHAKRE VICHITRAABIHI KARMA GATHIBIHI VICHITRAASU YONISHU PUNA PUNAHA ANEKADHA JANITHWA KENAAPI PUNYAKARMA VISESHANA IDHAANEEMDHANA MAANUSHYE MAMAA DWIJA JANMA VISESHAM PRAAPTHAVATHAHA MAMAA IHA JANMA PRABHRUTI IHA JANMANI POORVA JANMANI JANMA JANMAANTARESHU YETAT KSHANA PARYANTAM BAALYE VAYASI KOWMARE YOWVANE VAARDHAKECHA JAAGRATH SWAPNA SUSHUPTI AVASTHAASU MANO VAAK KAAYAI: KARMENDRIA GYANENDRIA VYAAPAARAISCHA KAAMA KRODHA LOBHA MOHAMADHA MATHSARYAADHI SAMBHAAVITAANAAM IHA JANMANI JANMANTHARE CHA JNANA AJNANA KRUTAANAAM RAHASYA KRUTAANAAM PRAKAASHA KRUTAANAAM BRAHMMA HANANA SURAAPAANA SWARNASTEYA GURUTALPAGAMANA THATSAT SAMSARGA AKHYAANAM MAHAAPAATAKAANAAM MAHAA PAATAKA ANUMRUTATVAADEENAAM ATI PAATAKAANAAM SOMAYAAGASTA KSHATRIA VAISYA VADHADEENAAM SAMA PAATAKAANAAM GOVADHAADEENAAM UPA PAATAKAANAAM MAARJARA VADHAADEENAAM SANKALEE KARANAANAAM KRIMI KEETA VADHAADEENAAM MALINEEKARANAANAAM NINDITHA DHANAA DHAANA UPA JEEVA NAADEENAAM APAATHRI KARANAANAAM MADHYA GHRAANA NAADEENAAM JAATI TAATI BHRAMSA KARAANAM VIHITAKARMA THYAAGAADEENAAM ABIHITAKARMA AACHARANAANAAM PRAKEERNAKAANAAM GNANATAHA SAKRUT KRUTAANAAM AGNAANATAHA ASAKRUT KRUTAANAAM ATYANTA ABHYASTAANAAM NIRANTARA ABHYASTAANAAM CHIRAKAALA ABHYASTAANAAM

PANKIBEDANA SWAAGABEDANA PARAANNABHOJANA SHOODRAPRESHYAA HEENAJAADI TASYAA EVAM NAVAANAAM NAVAVIDHAANAAM BAHOONAAM BAHUVIDHANAAM SARVESHAAM PAAPAANAAM HAVYAHA APANODANA DVAARAA SAMASTA PRAPAKSHYAARTHAM MANGALAAMBIKAA SAMEDHA AADIKUMBHESHWARA VISAALAAKSHI AMBIKA SAMETA KASI VISVESHWARA SWAMI SANNIDHOU SEETHA LAKSHMANA BHARATA SHATRUGHANA HANUMAS METHA SRI RAMA CHANDRA SWAMI SANNIDHOU VINAAYAKAADI SAMASTA SWAAMI SANNI DHOW ASHWATHATHA NARAAYANA SWAMI SANNIDHOU DEVA BRAAHMANA SANNIDHOU SAMASTHA HARI HARA DEVATAA SANNIDHOU TRYAA TRIMSATH KOTI DEVATHAA SANNIDHOU SRI RUKMANI SATHYABHAMA SAMETHA SRI GOPALA KRISHNA SWAMI SANNIDHOU – TAIYASHYAM SRAAVANYAAM POURNAMAASYAAM ADHYAAYA UPAAKARMA KARISHYE

Also read
Sraavana Purnima - Purpose of Upakarma
Kamokarsheet Japam - Prayaschittha (expiation)
Qualify for Moksha (Salvation)